Nowoczesne
Boisko
ZSOMS

Boisko Orlik
Boisko Orlik

Znakomita i bezpieczna nawierzchnia zarówno do gry w koszykówke jak i w piłkę nożną oraz wielość zastosowań kompleksu boisk to niewątpliwy atut tej realizacji.

Boisko Orlik

Boiska zostały stworzone tak by nie tylko spełniać rolę dydaktyczną związaną z zapotrzebowaniem szkoły ale także mieć charakter otwarty i dostępny dla mieszkańców całego osiedla.

2006 2014